กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online และลงตรวจสอบในสถานที่จริง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผ่านระบบ Online จำนวน ๓ ท่าน คือ คุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณปิยนุช ทรวงคำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ และคุณวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมีผู้ตรวจประเมินลงตรวจสอบในพื้นที่จริง จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณพนธกร  เอกสุธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2564 13:45:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2007

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

บันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมบันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย เข้ารับการฝึกและจบหลักสูตรทุกนาย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27 พฤศจิกายน 2566     |      16
"โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนเกี่ยวข้อง ต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี แด่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในการกำกับดูแล กองพัฒนานักศึกษา เป็นอาคารให้บริการด้านการกีฬา และใช้เป็นพื้นที่จัดการแสดงหรือจัดการประชุม ฯลฯ หากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์สามารถติดต่อเข้าใช้พื้นที่ตามระเบียบการขอใช้กำหนดไว้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=751523190354307&id=100064898972183&mibextid=Nif5oz
27 พฤศจิกายน 2566     |      13
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในท้องที่ตำบลป่าไผ่ ร่วมในพิธีทางศาสนาตามกำหนดการดังนี้ - ขบวนกฐินออกจากมหาวิทยาลัย - ตั้งองค์กฐิน ณ ศลาวัดป่าแดด - ถวายผ้ากฐิน - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งในปีนี้ การร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ยอดเงินทำบุญจำนวน 231,155.74 บาท Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - Suwanna Ja - Wittachai Sukphroana - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566     |      34
"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน" หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นายพิรุณ จุงสกุล ผู้จัดการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากร เจ้าหน้าที่หอพักส่วนงานจำนวน 14 ท่าน เดินทางมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ด้านบริหารจัดการ" หอพักนักศึกษา เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีความสุข มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไปณ ที่ทำการอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566     |      25