000 000 ห้องประชุมศิขรินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมห้วยเรไร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเทิดกสิกร


 

ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ) ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ) ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข