..Big Cleaning Day กองกิจการนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 954

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกองกิจการนักศึกษา โดยมีนายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมกับบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ณ บริเวณโดยรอบศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ 

ข่าวล่าสุด