กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมบันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย เข้ารับการฝึกและจบหลักสูตรทุกนาย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27 พฤศจิกายน 2566
"โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนเกี่ยวข้อง ต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี แด่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในการกำกับดูแล กองพัฒนานักศึกษา เป็นอาคารให้บริการด้านการกีฬา และใช้เป็นพื้นที่จัดการแสดงหรือจัดการประชุม ฯลฯ หากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์สามารถติดต่อเข้าใช้พื้นที่ตามระเบียบการขอใช้กำหนดไว้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=751523190354307&id=100064898972183&mibextid=Nif5oz
27 พฤศจิกายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในท้องที่ตำบลป่าไผ่ ร่วมในพิธีทางศาสนาตามกำหนดการดังนี้ - ขบวนกฐินออกจากมหาวิทยาลัย - ตั้งองค์กฐิน ณ ศลาวัดป่าแดด - ถวายผ้ากฐิน - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งในปีนี้ การร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ยอดเงินทำบุญจำนวน 231,155.74 บาท Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - Suwanna Ja - Wittachai Sukphroana - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน" หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นายพิรุณ จุงสกุล ผู้จัดการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากร เจ้าหน้าที่หอพักส่วนงานจำนวน 14 ท่าน เดินทางมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ด้านบริหารจัดการ" หอพักนักศึกษา เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีความสุข มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไปณ ที่ทำการอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ คุณณรงค์ ไข่คำ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายเป็น "ผู้จัดการมรดก" อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ พร้อมด้วยคุณวัลลภ รินคำ ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ รวมทั้งทายาทครอบครัวรินคำ และครอบครัวไข่คำ เข้าร่วมในพิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ ทั้งนี้ กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ชลลดา ปัญญา - E21BMF
20 พฤศจิกายน 2566
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พงษ์สันต์ สมบัติ กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดรถยนต์ รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย ตลอดห้วงการฝึกภาคปกติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน รวมถึงอำนวยการ ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช็คยอด ก่อนออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กำกับดูแลความเรียบร้อย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผช.นิโรจน์ สินณรงค์
14 พฤศจิกายน 2566
บันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมบันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย เข้ารับการฝึกและจบหลักสูตรทุกนาย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27 พฤศจิกายน 2566
"โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนเกี่ยวข้อง ต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี แด่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในการกำกับดูแล กองพัฒนานักศึกษา เป็นอาคารให้บริการด้านการกีฬา และใช้เป็นพื้นที่จัดการแสดงหรือจัดการประชุม ฯลฯ หากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์สามารถติดต่อเข้าใช้พื้นที่ตามระเบียบการขอใช้กำหนดไว้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=751523190354307&id=100064898972183&mibextid=Nif5oz
27 พฤศจิกายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในท้องที่ตำบลป่าไผ่ ร่วมในพิธีทางศาสนาตามกำหนดการดังนี้ - ขบวนกฐินออกจากมหาวิทยาลัย - ตั้งองค์กฐิน ณ ศลาวัดป่าแดด - ถวายผ้ากฐิน - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งในปีนี้ การร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ยอดเงินทำบุญจำนวน 231,155.74 บาท Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - Suwanna Ja - Wittachai Sukphroana - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน" หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นายพิรุณ จุงสกุล ผู้จัดการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากร เจ้าหน้าที่หอพักส่วนงานจำนวน 14 ท่าน เดินทางมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ด้านบริหารจัดการ" หอพักนักศึกษา เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีความสุข มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไปณ ที่ทำการอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ คุณณรงค์ ไข่คำ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายเป็น "ผู้จัดการมรดก" อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ พร้อมด้วยคุณวัลลภ รินคำ ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ รวมทั้งทายาทครอบครัวรินคำ และครอบครัวไข่คำ เข้าร่วมในพิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ ทั้งนี้ กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ชลลดา ปัญญา - E21BMF
20 พฤศจิกายน 2566
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พงษ์สันต์ สมบัติ กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดรถยนต์ รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย ตลอดห้วงการฝึกภาคปกติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน รวมถึงอำนวยการ ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช็คยอด ก่อนออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กำกับดูแลความเรียบร้อย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผช.นิโรจน์ สินณรงค์
14 พฤศจิกายน 2566
บันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมบันทึกภาพกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 จบการฝึกภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย เข้ารับการฝึกและจบหลักสูตรทุกนาย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27 พฤศจิกายน 2566
"โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนเกี่ยวข้อง ต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90ปี แด่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในการกำกับดูแล กองพัฒนานักศึกษา เป็นอาคารให้บริการด้านการกีฬา และใช้เป็นพื้นที่จัดการแสดงหรือจัดการประชุม ฯลฯ หากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์สามารถติดต่อเข้าใช้พื้นที่ตามระเบียบการขอใช้กำหนดไว้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=751523190354307&id=100064898972183&mibextid=Nif5oz
27 พฤศจิกายน 2566
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดป่าแดด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในท้องที่ตำบลป่าไผ่ ร่วมในพิธีทางศาสนาตามกำหนดการดังนี้ - ขบวนกฐินออกจากมหาวิทยาลัย - ตั้งองค์กฐิน ณ ศลาวัดป่าแดด - ถวายผ้ากฐิน - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งในปีนี้ การร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ยอดเงินทำบุญจำนวน 231,155.74 บาท Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - Suwanna Ja - Wittachai Sukphroana - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน" หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นายพิรุณ จุงสกุล ผู้จัดการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากร เจ้าหน้าที่หอพักส่วนงานจำนวน 14 ท่าน เดินทางมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ด้านบริหารจัดการ" หอพักนักศึกษา เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลนักศึกษาในหอพักให้มีความสุข มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไปณ ที่ทำการอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
23 พฤศจิกายน 2566
กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ คุณณรงค์ ไข่คำ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายเป็น "ผู้จัดการมรดก" อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ พร้อมด้วยคุณวัลลภ รินคำ ข้าราชการบำนาญ ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มอนอินทร์ รินคำ รวมทั้งทายาทครอบครัวรินคำ และครอบครัวไข่คำ เข้าร่วมในพิธีมอบเงินจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ ทั้งนี้ กองทุนการศึกษา "อาจารย์มอนอินทร์ รินคำ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ชลลดา ปัญญา - E21BMF
20 พฤศจิกายน 2566
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พงษ์สันต์ สมบัติ กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 ดำเนินการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย, หญิง) ห้วงตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. รวม 10 วัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดรถยนต์ รับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 209 นาย ตลอดห้วงการฝึกภาคปกติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน รวมถึงอำนวยการ ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช็คยอด ก่อนออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กำกับดูแลความเรียบร้อย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผช.นิโรจน์ สินณรงค์
14 พฤศจิกายน 2566
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
29/5/2566 14:23:13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
18/4/2566 10:59:43
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/3/2566 11:17:20
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
8/6/2566 14:00:54
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
27/6/2565 16:22:24
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52