กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ที่อยู่ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 e-mail :: stu@mju.ac.th