..ดำหัวผู้อาวุโสของกองกิจการนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 943

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

อ.อภิชาติ สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรกองกิจการนักศึกษารดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้อาวุโสของกองกิจการนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ 

ข่าวล่าสุด