..วันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 945

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น - ๙.๐๐ น. ซึ่งนายชัชวาล ภาษยะวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีดังกล่าว

ข่าวล่าสุด