..ยื่นหนังสือคัดค้านการยุบ ม.แม่โจ้-แพร่..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1208

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวบ้านใน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อต่อต้านการยุบมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแพร่ โดยเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อแสดงพลังถึงความต้องการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คงอยู่กับ จ.แพร่ ต่อไป

ข่าวล่าสุด