..สร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือน..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 971

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือน ซึ่งจัดให้มีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน ๙ รูป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด