..พิธีดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 925

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด