..การจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1084

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "มุมมองกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" โดยมีนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ "รับน้องปลอดเหล้า" จากชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายพูนศักดิ์ ตั๋นทุละ และนายวชิรวิทย์ ศรีนุ่ม เข้าร่วมการเสวนาในส่วนของผู้นำนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาของชมรมซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. โดยได้รับคำชมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงาน ฯ ของ สสส. ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และสามารถใช้เป็นกิจกรรมต้นแบบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประชุมสัมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุด