..สัมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1092

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

ข่าวล่าสุด