..การประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของสภานักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2556 16:43:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1260

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภานักศึกษา ก่อให้เกิดความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด