..ทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1212

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยนายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลตามคติความเชื่อของชาวพุทธ และช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด