เชิญชวนบุคลากร กองกิจการนักศึกษา ทุกท่านร่วมใจ"แต่งกายพื้นเมือง อู้เมือง ลือเรื่อง น้ำใจ"

ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2554 10:07:27     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4364

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เชิญชวนบุคลากร กองกิจการนักศึกษา ทุกท่านร่วมใจ"แต่งกายพื้นเมือง อู้เมือง ลือเรื่อง น้ำใจ"เพื่อประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผู้พบเห็น

ข่าวล่าสุด