..กวดขันการสวมหมวกนิรภัย..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1264

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เริ่มแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชุดสันติราษฎร์) ในการปฏิบัติหน้าที่ต้ังจุดตรวจเพื่อตรวจสอบ ตักเตือน และบันทึกประวัติผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยในระหว่างการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์มาอีกครั้งสำหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะหากถูกบันทึกประวัติแล้วจะมีการลงโทษทางวินัยทั้งนักศึกษาและบุคคลากร..

ข่าวล่าสุด