..โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1589

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่โจ้มาดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณหอพักนักศึกษา สวนป่า และบริเวณบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยมีกำหนดวันและเวลาในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงดังนี้

  • ครั้งที่ วันที่    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
  • ครั้งที่ วันที่    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
  • ครั้งที่ วันที่    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
  • ครั้งที่ วันที่    ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
  • ครั้งที่ วันที่    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป
  • ครั้งที่ วันที่    ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด