..บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1177

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน ๒๕๘ ราย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ..

ข่าวล่าสุด