..วันมัคคุเทศก์ไทย และตลาดนัดวัฒนธรรม..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1316

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการมัคคุเทศก์ไทยและตลาดนัดวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างคับคั่ง นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ตัวอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารแห่งนี้

ข่าวล่าสุด