..งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา "พลบดีเกมส์"..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1320

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๐ "พลบดีเกมส์" ซึ่งจัดโดยงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเสื้อสามารถ เงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬาผู้ได้รับเหรียญรางวัล ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด