..อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม..

ปรับปรุงข้อมูล : 7/8/2556 18:02:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1023

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม “ธรรมะ...วัคซีนชีวิต” โดยมีพระครูใบฎีกา สมศักดิ์  ปิยวณฺโณ เป็นพระวิทยากรรับเชิญในการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า ๔,๐๐ คน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นแม่งานในการจัดทำโครงการนี้

ข่าวล่าสุด