..ศึกษาดูงาน ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1647

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงานระหว่างบุคคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด