..โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี..

ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2556 16:39:01     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1528

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี และวันสตรีไทย ซึ่งอำเภอสันทรายร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอินทิรา สุภาแสน ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรวมพลังกลุ่มสตรี กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ข่าวล่าสุด