ประกาศ งดให้บริการในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 589

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

เนื่องจากวันวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๔

และกิจกรรมงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ดังนั้นกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอ "งดการให้บริการ" เพื่อนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าวล่าสุด