..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นเรศวร..

ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2556 15:32:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1455

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา บุคลากร และสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรและสมาชิกสภานิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด