ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2556 16:47:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1532

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานภาคเหนือ ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีการทำ "แปปสเมียร์" และตรวจคลำเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งหรือสิ่งผิดปกติในเต้านม ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 19 คน

ข่าวล่าสุด