รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) ปีการศึกษา 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1922

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ตรวจสอบรายชื่อ      หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถใชับัตรประชาชนแทนบัตรทองและยื่นใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลสันทรายเท่านั้น

ข่าวล่าสุด