แจ้งวันหยุดราชการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1340

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คลิกอ่านรายละอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด