..รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 681

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดโดยกองกำลังผาเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดขึ้นบริเวณบ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัแม่โจ้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมนิทรรศการมากพอสมควร สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้แก่ การปลูกป่า การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การสร้างฝายธรรมชาติ การทำแนวกันไฟ และการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีมวลชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

ข่าวล่าสุด