ตรวจคัดกรองนิ่วในถุงน้ำดีและมะเร็งตับ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1707

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น จัดบริการตรวจคัดกรองโรคนิ่วในถุงน้ำดีและมะเร็งตับ โดยใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ ในกลุ่มบุคลากรอายุ 40 ปีขี้นไป  โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 78 คน

ข่าวล่าสุด