กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 810

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกำหนดการอื่นๆ

> รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
> กำหนดการอื่น ๆ

ข่าวล่าสุด