ภาพบุคลากร กองกิจ ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3805

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๔
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 กองกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยมี การมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น จำนวน 10 ท่าน และกองกิจการนักศึกษามีข้าราชการและพนักงานดีเด่นได้รับเกียรติบัตร 2 ท่านและมีพิธีดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมงานเป็น จำนวนมาก ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด