ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 423

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร  โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอ็ซเรยซ์ทรวงอก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556         ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 173 คน

ข่าวล่าสุด