ขอแจ้งงดการให้บริการ

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2554 16:30:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1483

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการบริหารจัดการภายในสำนักในด้านต่างๆ ในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กัซซันเลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว หากมีเรื่องราชการที่จะติดต่อประสานงาน โปรดดำเนินการก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าว

ข่าวล่าสุด