โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก

ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2556 9:14:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 532

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล จัดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สร้างกระแสกระตุ้นเตือนให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 11 คน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานข้างหอเทพนฤมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด