กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2554 17:14:54     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 762

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

กำหนดการปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ข่าวล่าสุด