..ประชุมแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 773

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด