..ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 549

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่ให้กับบุคลากรในส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด