..เตรียมความพร้อมต้อนรับอินทนิลช่อที่ ๗๖..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 790

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมต้อนรับอินทนิลช่อที่ ๗๖" ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธิเปิด พิธีปิด และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเป็นรุ่นพี่ที่ดี

ข่าวล่าสุด