..สัมมนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 556

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ สัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ โดย ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนา และมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่ง

ข่าวล่าสุด