การเข้าตรวจกิจกรรม 5 ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4523

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กองกิจการนักศึกษา ได้เข้าตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด