..รับน้องสู่บ้านหลังที่ ๒..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1007

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

องค์การนักศึกษาร่วมกับบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา บริการจัดรถรับส่งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟและรถโดยสารประจำทาง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บ้านหลังที่ ๒ ของนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่และสถานีขนส่งอาเขต โดยมีรุ่นพี่คอยต้อนรับน้องๆ เข้าสู่หอพักของมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stu2.mju.ac.th/gallery_show.php?id=251

ข่าวล่าสุด