โครงการร้านอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1048

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการร้านอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย จัดโครงการในวันที่ 20 พ.ค 2554 เวลา 13.00น เป็นต้นไป โดยได้รับความร่วมมือ จากทางเทศบาลเมืองแม่โจ้มอบหมายให้บุคลากรมาช่วยในการฉีดน้ำทำความสะอาด ร่วมด้วยกับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารเทิดกสิกร รวมทั้งแม่บ้านหอพักมาร่วมกันทำความสะอาด ทำให้โครงการร้านอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัยซึ่งอยู่ในความดูแลของงานอนามัยและพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ข่าวล่าสุด