..ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 524

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “แม่โจ้กับการพัฒนานักศึกษา” ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งจัดโดยกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙

Click..! ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด