ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้มุมมองศิษย์เก่าเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2557 16:01:39     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 194

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่่ยนเรียนรู้มุมมองศิษย์เก่าเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ซึ่งมีคณะกรรมการในกลุ่มพัฒนานักศึกษา(กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมี นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข่าวล่าสุด