โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 13/6/2557 15:53:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 253

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557

กิจกรรมเสวนามุมมองศิษย์แม่โจ้ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โดย อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิยษ์เก่าสัมพันธ์ ,ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ,อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ,นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ,สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,บุคลากรและนักศึกษาทุกองค์กรเข้าร่วมเสวนาด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นตามสไตล์น้อง-พี่ลูกแม่โจ้

ข่าวล่าสุด