..ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 556

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาใหม่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น บริเวณลานจัตตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด