ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2557 14:44:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 194

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข วันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยมี อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้างานต่างๆของสังกัดกองกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

ข่าวล่าสุด