..โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 797

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่อินทนิลช่อที่ ๗๖

Click..! ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด