..ตรวจเยี่ยมค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาศาสนาอิสลาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 879

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.

Click..! ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด